Published News

Hiện trạng và thách thức của lĩnh vực thép Việt Nam hiện nay

https://echo-wiki.win/index.php/Thực_trạng_và_thách_thức_của_lĩnh_vực_thép_Việt_Nam_hiện_nay

Với những kết quả vượt bậc trong vào top 20 đất nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, tỉ lệ sản xuất thép không ngừng tăng của lĩnh vực thép Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, chúng ta có thể thấy hoạt động kinh