0
Chúng tôi có rất những niềm tin.Một vài người trong số chúng ta thích tầm ý nghĩ là bây giờ chúng ta nghĩ là thật.Với ai đó tạo ý sáng không hiếm. Chúng ta biết.Người này là thô bạo.Một người khác thiên khiến trung

Comments